Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
chess
[t∫es]
|
danh từ
cờ
đánh cờ
Chuyên ngành Anh - Việt
chess
[t∫es]
|
Kỹ thuật
lúa tước mạch
Sinh học
cây tước mạch
Toán học
cờ