Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
avoirdupois
[,ævədə'pɔiz]
|
danh từ
hệ thống cân lường Anh Mỹ (trừ kim loại quý, kim cương, ngọc ngà và thuốc)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng lượng, sức nặng (tục) sự nặng cân, sự to béo đồ sộ
một bà to béo đồ sộ
Chuyên ngành Anh - Việt
avoirdupois
[,ævədə'pɔiz]
|
Kỹ thuật
hệ thống cần dùng "pao" làm đơn vị
Toán học
hệ thống cần dùng ""pao"" làm đơn vị