Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pl
[pi: el]
|
danh từ
( Pl ) (viết tắt) của Place (quảng trường; nhất là trên bản đồ)
(ngữ pháp) (viết tắt) của plural ( số nhiều)