Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
womb
[wu:m]
|
danh từ
(giải phẫu) dạ con, tử cung (trong cơ thể nữ giới và các loài có vú khác)
nơi thứ gì được sản sinh ra, được sản xuất ra
(nghĩa bóng) ruột, trung tâm, lòng
trong lòng quả đất
trong tương lai
trong đêm tối dày đặc
từ khi lọt lòng đến lúc chết