Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
twenties
['twentiz]
|
danh từ, số nhiều twenties
những năm hai mươi
tuổi giữa 20 và 29