Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
perfectly
['pə:fiktli]
|
phó từ
một cách hoàn toàn, một cách hoàn hảo
cái quần này hoàn toàn vừa vặn
hoàn toàn, hết sức
hết sức tốt
hết sức sung sướng
cực kỳ, tuyệt đối
một cái bánh cực kỳ ngon