Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
humorous
['hju:mərəs]
|
tính từ
khôi hài, hài hước; hóm hỉnh
một nhà văn hài hước
một nhận xét hóm hỉnh