Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
guest
[gest]
|
danh từ
khách, khách mời
người được mời đến để diễn thuyết
các chuyên gia này là khách mời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
khách trọ (ở khách sạn)
khách trọ ăn cơm tháng
vật ký sinh; trùng ký sinh; cây ký sinh
xin mời, xin cứ tự nhiên thoải mái