Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gently
['dʒentli]
|
phó từ
nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng
hãy nói một cách từ tốn, cứ từ tốn mà nói
hãy cầm cái đó nhẹ nhàng
công việc đòi hỏi phải thận trọng kỹ lưỡng