Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Chinese
['t∫ai'ni:z]
|
tính từ
(thuộc) Trung quốc
danh từ
người Trung quốc
( the Chinese ) nhân dân Trung quốc
Từ liên quan
china food language native people