Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Pháp - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Pháp - Việt
situation
|
danh từ giống cái
vị trí, địa thế
vị trí một thành phố
tình thế, tình huống, tình cảnh, tình hình; hoàn cảnh
tình hình tài chính
hoàn cảnh dễ chịu
địa vị
địa vị xã hội
việc làm
tìm việc làm
không có việc làm
(sân khấu) tình tiết
có thể có khả năng
(thân mật) tình trạng có mang