Thành viên: cookies (Ngày đăng: 12/09/2011 00:20:10)
Mã bài thi: A040024 Điểm số: 90   Xếp hạng: 4
Nhận xét của giám khảo:
Bản dịch vững, dịch hay hai chỗ " tỏ ra lịch sự kéo ra dùm cho bà ta" và "Vậy à, thế tại sao con mắt kia cũng bầm nốt?" và chữ "tưởng rằng" rất hay. Nhưng câu cuối lại đi quá xa "không muốn nó ở ngoài, vì vậy tôi đẩy nó mắc kẹt trở lại” Cookie xem lại phần giải thích từ vựng vòng này thiệt kỹ nhé.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: ĐÔI MẮT BẦM TÍM
Nội dung:
New Page 1

ĐÔI MẮT BẦM TÍM

Vào sáng thứ hai, một người đàn ông nọ đi làm với hai mắt bầm tím. Ông chủ gạn hỏi ông ta chuyện gì xảy ra.

Ông ta kể lại, "Vào hôm chủ nhật, tôi ngồi phía sau một phụ nữ mập bự ở nhà thờ. Khi chúng tôi đứng dậy hát thánh ca, Tôi thấy áo đầm của bà ta bị mắc kẹt vào rãnh mông, vì vậy tôi tỏ ra lịch sự kéo ra dùm cho bà ta. Sau đó, bà ta quay lại và đấm ngay vào mắt tôi"

Ông chủ hỏi, "Vậy à, thế tại sao con mắt kia cũng bầm nốt?"

"À," người đàn ông nọ trả lời, "Tôi tưởng rằng bà ta không muốn nó ở ngoài, vì vậy tôi đẩy nó mắc kẹt trở lại”

Đăng bởi: cookies