Thành viên: thiennhien (Ngày đăng: 12/09/2011 00:17:10)
Mã bài thi: A040021 Điểm số: 95   Xếp hạng: 1
Nhận xét của giám khảo:
- Thiên Nhiên dịch rất tốt bài thi này. Tuy bạn chưa chọn được từ "đắt", nhưng bạn dịch không sai chỗ nào. Những chỗ làm bạn bị trừ điểm, rất ít, là "dính vào rãnh mông, vì vậy tôi đã cố tỏ ra tốt bụng" không sai, nhưng cũng chưa sát ý. Vì thế, chúc mừng bạn lọt vào vòng bốc thăm chọn người dịch giỏi nhứt vòng này. Cố gắng giữ vững phong độ, TN nhé.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt bầm tím
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt bầm tím

Một anh chàng đi làm vào sáng thứ Hai với hai mắt bầm tím. Ông chủ của anh ta hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Anh ta trả lời "Vào hôm chủ nhật, tôi đang ngồi phía sau một người phụ nữ to con ở nhà thờ. Khi chúng tôi đứng lên hát thánh ca, tôi để ý thấy chiếc đầm của cô ấy bị dính vào rãnh mông, vì vậy tôi đã cố tỏ ra tốt bụng kéo nó ra khỏi giúp cô ta. Sau đó, cô ta quay lại và đấm vào mắt của tôi."

Ông chủ hỏi "Vậy à, thế còn con mắt bầm kia ở đâu ra? "

"Ừm" anh ta nói "Tôi nghĩ cô ta không muốn kéo nó ra, vì thế tôi đã nhét nó vào lại".

Đăng bởi: thiennhien