Thành viên: songtranh (Ngày đăng: 12/09/2011 00:13:10)
Mã bài thi: A040017 Điểm số: 93   Xếp hạng: 2
Nhận xét của giám khảo:
- Sông Tranh dịch rất hay bài này, vừa hài, vừa chính xác. Nhưng bị trừ điểm ba chỗ "Oh, ah, và "cố nhét nó về lại chỗ cũ", thêm "cố" vào làm gì, và trốn dịch hai từ khó bằng Oh, Ah à ? :D Dịch "kéo váy xuống" cũng không chính xác lắm nhé ST, kéo ra thôi, kéo xuống thì nguy! Cụm "mắc ở kẽ mông" nghe cũng kỳ kỳ phải không nào? tuy không sai, BGK không trừ điểm, nhưng không hay. Còn lại thì bài dịch rất lưu loát, văn phong tự nhiên.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt bầm
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt bầm

Anh chàng nọ đi làm vào sáng thứ 2 với 2 con mắt bầm đen. Sếp nhìn thấy mới hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta bèn kể: “Hôm chủ nhật đi lễ nhà thờ, tôi ngồi sau lưng một bà béo ú. Lúc đứng dậy chuẩn bị hát thánh ca, tôi để ý thấy váy bà ấy mắc ở kẽ mông. Để tỏ ra là người tử tế, tôi mới với tay kéo váy xuống giúp cho bà ấy. Thế mà bà ta quay lại và tặng cho tôi một cú ngay vào mắt.”

“Oh, ra là vậy. Thế còn vết bầm bên mắt này?”

“Ah, tôi cứ tưởng bà ấy không thích bị kéo váy ra như vậy nên tôi đã cố nhét nó về lại chỗ cũ”.

Đăng bởi: songtranh