Thành viên: Alex (Ngày đăng: 12/09/2011 00:09:10)
Mã bài thi: A040013 Điểm số: 95   Xếp hạng: 1
Nhận xét của giám khảo:
- Alex lần này tinh thần thoải mái hay sao mà dịch rất quậy. Thêm thắt nhiều chỗ quá nghen Alex. Alex dịch đúng theo tinh thần truyện cười, cộng điểm cho Alex những chỗ như "một người nọ, sếp anh ta, đôi mắt thâm tím, thụi cái độp, không muốn lấy nó ra, nhét nó lại như trước" Nhưng Alex bỏ không dịch cụm "trying to be nice" nên bị trừ điểm chỗ này. Cảm ơn Alex. - Cảm ơn bạn đã luôn thân thiết với cuộc thi này. Bạn vẫn là người dịch kỹ lưỡng và chăm chút cho bài thi của mình. Bạn diễn tả ý này “em hết sức nhẹ nhàng kéo ra giùm mụ” (để mụ ta không phát hiện ra có một người đàn ông đang giúp mình???)>> “em cố tỏ ra tử tế...”. Chúc bạn vui.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt thâm tím
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt thâm tím

Một người nọ sáng thứ Hai đi làm với đôi mắt bị thâm tím. Sếp anh ta hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra.

Người đó trả lời: “hôm qua em đi lễ (nhà thờ) ngồi sau một mụ to ục ịch. Khi đứng lên hát thánh ca, em thấy áo váy của mụ bị kẹp giữa khe mông mụ, nên em hết sức nhẹ nhàng kéo ra giùm mụ í. Bấy giờ mụ quay lại và thụi cái độp vào mắt em một cái.”

“Ối trời đất ơi, … thôi được rồi, … thế còn con mắt bầm tím kia thì sao?” – Ông sếp hỏi.

“Dạ, em nghĩ chắc là mụ í không muốn lấy nó ra, nên em nhét nó lại như trước ạ. Hic!”

Đăng bởi: Alex