Thành viên: dtqtrang (Ngày đăng: 12/09/2011 00:05:10)
Mã bài thi: A040009 Điểm số: 80   Xếp hạng: 7
Nhận xét của giám khảo:
- Dtqtrang cũng là thí sinh trung thành của kỳ thi dịch vui này. Bạn tiến bộ qua từng bài dịch. Tuy thế, bài dịch này, bạn cũng sai ở những chỗ như sau: "bị dính" "hết sức tốt đẹp", "không muốn tôi làm giúp bà ta việc ấy," ... Nhưng bạn đã hiểu đúng "black eyes", bạn thêm cụm "nỡ lòng nào" rất hợp tình hợp lý, tuy ... quá thoát. Cảm ơn DTQTrang. - Rất vui vì bạn luôn đồng hành cùng cuộc thi. Bài dịch của bạn khá tốt, chỉ lưu ý một số lỗi nhỏ này “Vậy mà nỡ lòng nào” (đúng là “làm ơn mắc oán” nhỉ) nhưng “Then” >> Liền/ Ngay sau đó... “nhận được nó ở đâu hả”>> “làm sao mà bị bầm..” Chúc bạn vui.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt bầm tím
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt bầm tím

Một người đàn ông đến làm việc vào sáng thứ hai với đôi mắt bầm tím. Ông chủ của anh ta hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Anh ta trả lời, “Hôm chủ nhật, tôi ngồi phía sau một người phụ nữ to béo ở trong nhà thờ. Khi chúng tôi đứng dậy để hát thánh ca, tôi phát hiện ra rằng váy của bà ta bị dính vào kẽ mông, vì thế tôi đã cố gắng làm một việc hết sức tốt đẹp và tôi đã kéo nó ra cho bà ta. Vậy mà nỡ lòng nào, bà ta quay người lại và đấm vào con mắt của tôi.”

Ông chủ của anh ta lại hỏi, “Được rồi, vậy còn con mắt bầm tím còn lại thì anh nhận được nó ở đâu hả?”

 “Haiz,”, anh ta nói, “Tôi tưởng là bà ta không muốn tôi làm giúp bà ta việc ấy, vì thế tôi đã nhét nó lại vào kẽ mông của bà ta.”

Đăng bởi: dtqtrang