Thành viên: rickytran (Ngày đăng: 12/09/2011 00:04:10)
Mã bài thi: A040008 Điểm số: 95   Xếp hạng: 1
Nhận xét của giám khảo:
- Ricky Trần là người có hai cụm xuất sắc: bà "phốp pháp", và "Là thế này" rất đắc. Nhưng dịch Black eyes là "mắt thâm quầng" thì sai bét rồi. Black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow. Dịch đúng là mắt bầm tím; mắt thâm tím. Còn lại thì bài dịch hoàn hảo, rất hay. - Cảm ơn bạn đã đóng góp bài dự thi. Bài dịch của bạn dí dỏm, vui tươi. Tuy nhiên “Black eyes” trong bài này phải nên hiểu là “Cặp mắt/ Đôi mắt bị bầm”. Hẹn gặp lại bạn lần thi sau nhé.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt thâm quầng
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt thâm quầng

Người đàn ông nọ đến cơ quan vào sáng Thứ 2 với đôi mắt thâm quầng. Sếp của anh ta hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông trả lời: “Hôm Chủ Nhật, tôi đã ngồi đằng sau một bà "phốp pháp" trong nhà thờ, khi chúng tôi đứng lên để hát Thánh ca, tôi chợt phát hiện ra váy của bà ấy bị kẹt giữa hai khe mông, cho nên tôi đã cố tỏ ra lịch sự và kéo nó ra giúp bà ấy. Ngay lập tức, bà ấy quay đầu lại và tặng cho tôi một cú đấm vào mắt.”

Ông Sếp lại hỏi: “Hiểu, thế còn mắt bên kia sao cũng bị thâm quầng vậy?”

“Là thế này!” Người đang ông nói “Tôi nghĩ rằng bà ấy không thích tôi kéo nó ra nên tôi đã nhét nó trở lại như cũ.”

Đăng bởi: rickytran