Thành viên: K_T (Ngày đăng: 11/09/2011 23:59:10)
Mã bài thi: A040004 Điểm số: 95   Xếp hạng: 1
Nhận xét của giám khảo:
- K_T dịch tốt bài này, chỉ dịch xa ở câu cuối "Quái thật". Well: (thán từ): used to introduce or resume something: used to introduce a comment or statement, or to resume a conversation Dịch hay: Là thế này, À thì, Ừ thì ... Cả chữ "then" có nghĩa là after that or subsequently in time, order, or position: dịch hay là: thế là... liền, ngay. Dịch rồi thì không được hay lắm, nhưng chữ này BGK không trừ điểm ai cả. - Bạn dùng một số từ khá hay như “vác xác” (diễn tả đúng tâm trạng đi làm ngày thứ 2 chăng? ^_^), bạn bị trừ điểm ở một lỗi “Quái thật” >> “À thì,.../ Vâng thì...” Hẹn gặp bạn lần sau K_T nhé.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt bầm tím
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt bầm tím

Sáng thứ hai, một anh chàng vác xác đến cơ quan mà đôi mắt bầm tím. Ông chủ của anh ta hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Anh chàng trả lời, "hôm chủ nhật, tôi ngồi phía sau một bà to béo ở nhà thờ. Khi chúng tôi đứng dậy để hát thánh ca thì tôi thấy áo bà ta bị nhét vào khe mông, vì vậy tôi cố tỏ vẻ tử tế và kéo áo ra giùm bà ta. Rồi thì bà ta quay lại và đấm vào một bên mắt của tôi."

Ông chủ hỏi, "Được rồi, vậy còn mắt bên kia sao lại bầm tím? "

"Quái thật" anh chàng nói, "tôi tưởng là bà ta không muốn kéo áo ra, vì vậy tôi nhét trở vô."

Đăng bởi: K_T