Thành viên: AnhKhi (Ngày đăng: 12/09/2011 00:31:10)
Mã bài thi: A040035 Điểm số: 90   Xếp hạng: 4
Nhận xét của giám khảo:
- Cũng một thành viên mới nữa. Xin chào Anh Khi. Hoan nghênh bạn đến với kỳ thi dịch vui để học của Vietgle. Tuy bài dịch của bạn không dùng từ hài hước, mà BGK đọc vô cười hoài, tại sao vậy ta? Bạn chưa có kinh nghiệm dịch nhiều, nên chưa để ý đến tiểu tiết. Khi gọi "bà ấy", khi gọi "cô ấy". lần sau, nhớ đọc lại trước khi gởi đi, AnhKhi nhé. Ngoài ra, hai chỗ làm bạn bị trừ điểm là "kẹp dính vào khe mông, vậy nên tôi ra vẻ tử tế và thế là " và "cô ấy không muốn vậy nên tôi cho váy dính lại như ban đầu.” try to be nice, dịch đúng là: cố tỏ ra lịch sự, định làm cử chỉ đẹp; và pushed it back in: nhét nó vào lại như trước thôi AK nhé. Nhìn chung, AK nắm được hết tinh thần bài dịch, bạn chỉ cần để ý thêm chút xíu để chọn từ chính xác hơn, hay hơn là điểm bạn sẽ cao vọt.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Cặp mắt bầm
Nội dung:
New Page 1

Cặp mắt bầm

Sáng thứ hai, một người đàn ông đi làm với hai mắt bầm. Ông chủ người này hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Người đàn ông này trả lời, “Bữa chủ nhật, tôi ngồi phía sau một bà mập trong nhà thờ. Khi chúng tôi đứng dậy hát thánh ca, tôi để ý thấy váy của bà ấy bị kẹp dính vào khe mông, vậy nên tôi ra vẻ tử tế và thế là kéo váy ra cho bà ấy. Rồi bà ấy quay lại đấm một phát vào mắt tôi."

Ông chủ hỏi, "À, vậy tạị sao mắt bên kia bị bầm?"

Người đàn ông đó nói: "Ừ thì tôi cho là cô ấy không muốn vậy nên tôi cho váy dính lại như ban đầu.”

Đăng bởi: AnhKhi