Thành viên: lamngoc (Ngày đăng: 12/09/2011 00:25:10)
Mã bài thi: A040029 Điểm số: 95   Xếp hạng: 1
Nhận xét của giám khảo:
- LamNgọc dịch hay cho đến câu gần cuối: so where did you get the other shiner? Dịch đúng: còn con mắt bầm kia anh lấy đâu ra; vì sao mà con mắt kia cũng bầm tím luôn? "Ở đâu ra" thì đúng, nhưng dịch thành "khi ở đâu" sẽ bị trừ điểm :D Figure: believe or conclude: to believe or come to the conclusion that something is the case (informal) : cho là; đoán là; nghĩ là . Dịch là "hiểu ra" cũng rất hay, nhưng chưa lột tả được ý, nghe không "đã" tai. Lam Ngọc có một cụm từ rất hay, ít ai dịch được là "Ra vậy", lột tả đúng ý chữ Okay trong trường hợp này. 1. indicating agreement: used to indicate agreement to or approval of what somebody said or did : được rồi, đồng ý; thì ra vậy - Cảm ơn bạn đã luôn thân thiết với cuộc thi. Bài bạn dịch vẫn tiếp tục giữ phong độ như trước, tuy nhiên một số lỗi nhỏ cần nên lưu ý “còn con mắt kia anh bị khi ở đâu” >> “làm sao mà anh lại bị bầm luôn con mắt kia?”; “Tôi hiểu ra” >> “Tôi đoán là/ nghĩ là/ cho là cô ta không muốn kéo nó ra”. Chúc bạn vui.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Mắt bầm tím
Nội dung:
New Page 1

Mắt bầm tím

Sáng thứ hai, một người đàn ông đi làm với cặp mắt bầm tím. Người chủ của anh ta hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Người đó trả lời, “Chủ nhật, tôi ngồi sau chị béo trong nhà thờ, khi chúng tôi đứng lên hát Thánh ca, tôi thấy váy của chị ta bị nhét giữa kẽ mông vì thế tôi cố tỏ ra lịch sự cho nên đã kéo nó ra cho chị ta. Thế rồi chị ta quay lại và đấm vào mắt tôi.”

Người chủ hỏi tiếp, “ra vậy, còn con mắt kia anh bị khi ở đâu?”

“Ờ” người đàn ông nói: “Tôi hiểu ra chị ta không muốn kéo nó ra, thế là tôi nhét nó vào lại”.

Đăng bởi: lamngoc