Thành viên: thuyhoang (Ngày đăng: 12/09/2011 00:21:10)
Mã bài thi: A040025 Điểm số: 93   Xếp hạng: 2
Nhận xét của giám khảo:
- Bài của Thủy Hoàng rất suôn, êm tai, cho đến chữ notice dịch thành "phát hiện" thì hơi đao to búa lớn, không chọn từ cẩn thận lắm. notice: observe something: to see or catch sight of somebody or something and register the fact in the mind: (Dịch đúng: thấy, nhận thấy, để ý thấy) và câu cuối không để ý nên sai trật tự từ "đã nó" - Rất vui gặp lại bạn ở vòng này, bài bạn cũng khá tốt, “Okay: Thì ra vậy...” thì nghe hay hơn bạn nhé.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Cặp mắt bầm đen
Nội dung:
New Page 1

Cặp mắt bầm đen

Một anh chàng đến sở làm vào sáng thứ Hai với cặp mắt bầm đen. Sếp hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Anh đáp, “Ngày Chủ Nhật, em ngồi dự lễ sau lưng một chị phụ nữ to con. Khi đứng dậy hát thánh ca thì em phát hiện ra áo đầm của chị ấy bị kẹt giữa hai khe mông, vì vậy em cố tỏ ra tốt bụng và em đã kéo áo đầm ra cho chị ấy. Rồi thì, chị ấy quay lại và thụi cho em một quả đấm vào mắt.” 

“Ừ, thế thì làm sao mà “chú” bị bầm con mắt bên kia vậy?”

“Dạ,” “Em nghĩ là chị ấy không muốn kéo áo ra, nên em đã nó nhét vào trở lại.”

Đăng bởi: thuyhoang