Đề thi:Dịch đoạn văn
Pictures of the Day

 

This monkey seemed to be adopting a thoughtful pose. The crested black macaque sat like Auguste Rodin's famous sculpture 'The Thinker'. Photographer Karsten Wrobel captured the scene beside a lake at Tangkoko National Park on the Indonesian island of Sulawesi. Karsten said: "I was travelling through the park when I saw this macaque sitting close to the shore of a lake. He rested his head on his foot and looked like he was thinking. It reminded me of Rodin's 'The Thinker'...

 

...I've no idea what the macaque was thinking about but my ranger said he was probably thinking about how to become the 'number one' of his group. I like that idea too. The picture reminds us how close we humans actually are to monkeys and apes." It looks like all that thinking paid off and the monkey had a "Eureka!" moment.

Nguồn: telegraph.co.uk

Đáp án của BGK

ẢNH ĐẸP TRONG NGÀY


Con khỉ này như đang tạo dáng suy tư để chụp ảnh. Con khỉ đen đuôi ngắn có bờm  ngồi giống như tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Auguste Rodin 'Người suy tư'. Nhiếp ảnh gia Karsten Wrobel chụp được cảnh này bên một hồ nước ở  Công viên quốc gia Tangkoko trên hòn đảo Sulawesi của In-đô-nê-xi-a. Karsten nói : " Tôi đang đi xuyên qua công viên thì thấy con khỉ đuôi ngắn này đang ngồi gần bờ hồ. Nó tựa đầu lên chân nên trông giống như đang suy nghĩ vậy. Cảnh tượng này làm tôi nghĩ đến ' Người suy tư' của Rodin.

 

Tôi chẳng biết con khỉ đuôi ngắn này đang nghĩ gì nhưng nhân viên kiểm lâm nói chắc nó đang nghĩ cách làm sao để trở thành khỉ đầu đàn. Tôi thấy ý đó cũng hay. Hình ảnh này nhắc ta nhớ loài người chúng ta thực ra hết sức giống khỉ và khỉ không đuôi.” Dường như nó đã nghĩ ra giải pháp nên mặt nó tỏ vẻ  “A nghĩ ra rồi”.