Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
woollens
['wuləns]
|
Cách viết khác : woolens ['wuləns]
danh từ số nhiều
quần áo len (nhất là đan)