Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
windsurfing
['windsə:fiη]
|
danh từ
(thể dục thể thao) môn lướt ván buồm