Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wig
[wig]
|
danh từ
bộ tóc giả
ngoại động từ
(thông tục) chửi mắng thậm tệ