Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
watered
['wɔ:təd]
|
tính từ
pha nước, pha loãng (rượu...)
có nhiều sông hồ (miền)
có vân sóng (lụa)
Chuyên ngành Anh - Việt
watered
['wɔ:təd]
|
Kỹ thuật
chứa nước, thấm nước được; có nhiều sông hồ
Xây dựng, Kiến trúc
chứa nước, thấm nước được; có nhiều sông hồ