Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
wanted
['wɔntid]
|
tính từ
cần, được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi
cần một người đánh máy
bị tìm bắt, bị truy nã
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
wanted
|
wanted
wanted (adj)
required, sought, sought after, hunted, desired, needed