Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
viridescent
[,viri'desnt]
|
tính từ
xanh lục nhạt
trở nên xanh lục, xanh ra