Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
unto
['ʌntu]
|
giới từ
(từ cổ,nghĩa cổ) đến, tới (như) to