Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
unearthed
[(')ʌn'ə:θt]
|
tính từ
(điện học) không tiếp đất
Chuyên ngành Anh - Việt
unearthed
[(')ʌn'ə:θt]
|
Kỹ thuật
không nối đất
Toán học
không nối đất
Vật lý
không nối đất