Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
uneager
[ʌn'i:gə]
|
tính từ
không ham, không háo hức; hăm hở; thiết tha
không nồng (rượu)