Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
toadstool
['toudstu:l]
|
danh từ
một trong nhiều loại nấm có hình cái dù (nhất là loại nấm độc)
Chuyên ngành Anh - Việt
toadstool
['toudstu:l]
|
Kỹ thuật
nấm mũ độc