Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thereout
[ðeər'aut]
|
phó từ
ngoài trời
(hiếm) phía ngoài