Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thereof
[,ðeər'ɔv]
|
phó từ
(pháp lý) của cái đó, của việc ấy; từ đó