Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
tetravalent
[,tetrə'veilənt]
|
tính từ
(hoá học) có hoá trị bốn
Chuyên ngành Anh - Việt
tetravalent
[,tetrə'veilənt]
|
Kỹ thuật
hoá trị bốn
Toán học
(có) hoá trị bốn
Vật lý
(có) hoá trị bốn