Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
terrene
[teri:n]
|
tính từ
có tính chất đất
(thuộc) đất; (thuộc) trái đất
(động vật học) ở cạn, sống trên mặt đất