Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
terrene
[teri:n]
|
tính từ
có tính chất đất
(thuộc) đất; (thuộc) trái đất
(động vật học) ở cạn, sống trên mặt đất
Chuyên ngành Anh - Việt
terrene
[teri:n]
|
Kỹ thuật
(thuộc) đất nước
Xây dựng, Kiến trúc
(thuộc) đất nước