Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tea-service
['ti:'sə:vis]
|
Cách viết khác : tea-set ['ti:'set]
như tea-set