Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
solar-powered
|
Kỹ thuật
được cung cấp bằng nguồn năng lượng mặt trời (nhật năng)