Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
soh
[sou]
|
danh từ
(âm nhạc) nốt xon (nốt nhạc thứ năm trong quãng tám) cũng sol , so