Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
si-đa
|
danh từ
(y học) bệnh làm không còn khả năng miễn dịch, gây tử vong