Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shook
[∫uk]
|
thời quá khứ của shake
danh từ
bộ ván và nắp thùng (sắp đóng thành thùng)