Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
roadworthy
['roudwə:ði]
|
tính từ
thích hợp chạy trên một đường công cộng (về một chiếc xe)
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
roadworthy
|
roadworthy
roadworthy (adj)
safe, fit, legal, driveable, suitable, sound