Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pyramid
['pirəmid]
|
danh từ
(toán học) hình chóp
kim tự tháp (của người Ai-cập cổ đại)
vật có hình chóp, đống có hình chóp
bài thơ hình chóp (câu ngày càng dài ra hoặc càng ngắn đi)
cây hình chóp