Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pigskin
['pigskin]
|
danh từ
da lợn
một chiếc cặp da lợn
(từ lóng) cái yên ngựa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quả bóng đá