Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
piglet
['piglit]
|
Cách viết khác : pigling ['pigliη]
danh từ
lợn con, heo con