Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
parachutist
['pærə∫u:tist]
|
danh từ
người dùng dù nhảy từ máy bay xuống; người nhảy dù