Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
padded
['pædid]
|
tính từ
bịt, độn (bông)
Chuyên ngành Anh - Việt
padded
['pædid]
|
Hoá học
được nhồi, được đệm
Kỹ thuật
được nhồi, được đệm