Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mansard
['mænsɑ:d]
|
danh từ
(kiến trúc) mái hai mảng