Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
man-rated
|
Kỹ thuật
sự thỏa mãn yêu cầu an toàn của chuyến bay với nhóm phi hành không gian